Argument i korthet

 1. Helsingborgs stad äger bolaget för att kunna garantera att vi har en god och säker infrastruktur för el, gas, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.
 2. En försäljning av Öresundskraft ökar inte helsingborgarnas valfrihet. I dag kan medborgarna genom de politiker de har valt styra hur bolaget skall utvecklas.
  Med en privat ägare försvinner den påverkansmöjligheten.
 3. Öresundskraft har monopol på el och gasledningar samt fjärrvärme och kyla i staden.
  Dessa kan inte utsättas för konkurrens och bör därför ägas av oss tillsammans.
 4. De flesta Helsingborgarna får sitt bredband via det öppna stadsnät som Öresundskraft tillhandahåller. Som de andra kommunala energiverken är man medlem i Stadsnätsföreningen och garanterar öppenhet och konkurrens i bredbandet.
 5. Om staden säljer Öresundskraft så mister vi kontrollen på allt som det har haft som uppdrag att göra för oss. Grundstruktur, miljösatsningar som kraftvärmeverket, utnyttjandet av spillvärme för fjärrvärme, konkurrensutsättning av bredband etc.
  Erfarenheter från liknande försäljningar har gjort att man i Tyskland försöker köpa tillbaka privatiserade energibolag.
 6. Staden äger inte Öresundskraft för att tjäna pengar. Nyttoskälet är alltid viktigast. De vinster som bolaget gör är en positiv bieffekt men är inte anledningen till varför
  kommunen har skapat bolaget.
 7. Öresundskrafts ledning har i sin affärsplan från 2018 visat att man även framöver kommer att kunna lämna en rimlig vinst på sin verksamhet. Det är sannolikt att den är stabilare och säkrare än vad spekulationer på börserna kan förväntas vara.
 8. I tider med ökade hot av cyberattacker från främmande makter eller hackers är det viktigt att kostnaden för säkerhet i vår energi- och internetdistribution inte ställs mot krav på vinster. Säkerhet är viktigare än vinst!
 9. Genom att äga bolaget så kan vi styra det så att vi kan prioritera goda miljöeffekter före vinstutdelning.
 10. Kommunen kan nu styra våra kommunala bolag så att de samarbetar för energihushållning och miljöhänsyn. Eftersom de ingår i samma koncern så kan vi flytta pengar mellan dem på ett skattemässigt gynnsamt sätt. Helsingborgs Arena och
  Scen får tex en stor del av sitt kapitalbehov tillgodosett genom syskonbolagen.
 11. Vi använder Öresundskraft för att stimulera hushållen och fastighetsägare till olika energibesparingar för att det är bra för oss alla, trots att det kan minska bolagets vinst.
 12. Tillsammans med andra kommunala energibolag driver vi gemensamma projekt för energiproduktion, distribution och forskning. Vi kan göra detta därför att vi inte är en ägare som ständigt måste kräva maximal avkastning på kapitalet.
 13. All vinst som inte behövs användas för bolagets egna investeringar går tillbaka till våra gemensamma kommunala behov. Vi kunder får på så sätt återbäring på det vi har betalt. Vinsterna delas inte ut till de privata aktieägarna, som de kommer att göra vid en försäljning.
 14. Det finns inget exempel, varken i Sverige eller utomlands, på att energin blivit billigare efter att en privatisering av energiverken har skett.
 15. En privat ägare har målet att få maximal avkastning på sitt kapital. Genom att få monopol på ledningar och fjärrvärme så kommer denna att ha lätt att uppfylla det intresset. Det är lätt att anta att taxorna kommer höjas och att friställning av
  personal kommer att ske.
 16. Ju mer betalt som kommunen skulle få för Öresundskraft, ju mer behöver den nya ägaren öka taxorna och priserna för att få en vettig avkastning på sitt kapital.
 17. Energi som produceras lokalt kan också levereras lokalt. Beroendet av stamnäten och dess kapacitet minskar. Detta är nog så viktigt nu när näten närmar sig kapacitetstaken i södra Sverige.

Gå till toppen av sidan

%d bloggare gillar detta: