Infografier

Öresundskraft äger Elnät, Gasnät, Fjärrvärmenät och Fjärrkylenät. DU kan byta elleverantör, men inte nätägare, där är det monopol.
Infografi om att Öresundskraft äger Elnät, Gasnät, Fjärrvärmenät och Fjärrkylenät.
All stadsnätets fiber ägs av Öresundskraft och andra operatörer kan använda nätet i fri konkurrens.
Infografi om Öresundskrafts stadsnät.
%d bloggare gillar detta: