Öppet brev

Gå till undertecknande av detta brev

Öppet brev

Till: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Helsingborgs kommun.

Vi, undertecknare, av detta öppna brev kräver att det genomförs en extern revision gällande ”Öresundskraftsaffären”.
Efter folkomröstningen i januari lades planerna på att sälja Öresundskraft ner. Men en lång rad frågor är fortfarande obesvarade kring hur våra politiker, tjänstemän och styrelserna i kommunala bolag agerat, före och under tiden för den föreslagna försäljningen.
Politik är en förtroendebransch heter det: Vår uppfattning är att förtroendet för politiken och den lokala demokratin i Helsingborg allvarligt skadats i samband med Öresundskraftsaffären. De många kvarstående frågetecknen kring hela processen har dessvärre gett upphov till misstro, misstankar och ryktesspridning om att oegentligheter begåtts.
Det är viktigt för alla partier och dess politiker att inga orättfärdiga misstankar och beskyllningar florerar. Det måste ligga i alla partiers intresse att undanröja förtroendebrister mot politiker och tjänstemän.
Det har säkert förekommit misstag och saker som kunde gjorts på ett bättre sätt. Likaväl som det är viktigt att visa på vad som gått rätt till är det också viktigt att ta fram vad som kunde gjorts bättre. Detta både för att liknande misstag inte ska upprepas i framtiden men också för att medborgarna ska känna förtroende för politiken och känna att även om misstag begåtts så finns ingen vilja att hemlighålla dessa.
Vi vill därför veta hur planerna på en försäljning togs fram: Vem var involverad och när? Vem var informerad och när? Vi vill veta om man under processens gång följt gällande lagar och om man följt kommunens interna regelverk. Vi vill veta om man följt regelverk, bolagsordningar och ägardirektiv i kommunens moderbolag och i Öresundskraft. Dessa och säkert fler frågor är vad vi vill att en extern utredning med ett brett uppdrag ska ge svar på.

Vi kräver därför att ni i fullmäktige fattar beslut om en extern revision av ”Öresundskraftsaffären”

Exempelvis har en extern revision gjorts för Karlskoga kommun i en liknande affär där planer fanns på att sälja deras lokala energibolag, Karlskoga Energi och Miljö AB.

Se bifogade undertecknare av detta öppna brev.

Gå till undertecknande av detta brev

%d bloggare gillar detta: