Överklagande till Konkurrensverket

Till Konkurrensverket
10385 Stockholm

Råå 2019-11-12

Anmälan om misstänkta brott mot Lagen om offentlig upphandling (LOU ).

Anmälan gäller två direktupphandlingar gjorda av Helsingborgs kommun.
Avtalen avser tjänster kopplade till en föreslagen försäljning av kommunens helägda energibolag Öresundskraft AB.
1. Gäller direktupphandling av juridiska tjänster tecknat mellan kommunen och Advokatfirman Vinge KB.
Ett första avtal tecknades i mars 2018, och det andra (tilläggsavtalet) tecknades den 15 augusti 2018.
Den sammanlagda ersättningen för dessa båda avtal uppgick i början av november 2019 till 2.500.000 kronor. Summan överstiger med råge den gräns när man enligt LOU ska göra en offentlig upphandling. Detta har inte skett.
2. Gäller direktupphandling av finansiell rådgivning, tecknat mellan
kommunen och Alvarez & Marsal Nordics AB.
Avtalet tecknades den 11 september 2018.
Till dags dato har A&M erhållit 2.500.000 kronor i ersättning för nedlagt arbete. Dessutom finns nu ett ändringsförslag av avtalet, ställt till kommunstyrelsen, att A& M ska erhålla ytterligare 8.000.000 kronor för hittills nedlagt arbete. Ytterligare ersättning till A&M om 6.750.000 kronor utgår om ett slutligt avtal om aktieöverlåtelse föreligger men Kommunfullmäktige säger nej till en försäljning av Öresundskraft.
En ytterligare bonus till A&M på 0,3 procent av försäljningssumman
utgår vid en fullföljd affär, dock med ett fastlagt tak.
De här summorna, redan de hittills utbetalade , överstiger med råge den gräns där man enligt LOU ska göra en direktupphandling.

Med hänvisning till ovanstående vill jag att Konkurrensverket granskar ovanstående upphandlingar för att se om de bryter mot LOU eller några andra tvingande lagar och bestämmelser.

Per Örnell
Varvsgatan 9
25270 Råå
Tel: 042: 260319, 0707-600751
per.ornell@telia.com
Bifogas: Ordförandemissiv Kommunstyrelsen Helsingborg Dnr 00681/2019

%d bloggare gillar detta: