Valinformation

Här kommer vi att försöka reda ut begreppen om vad som gäller inför det kommande valet den 12/1 2020
Tyvärr finns det krafter som försöker försvåra, vilseleda och minska andelen väljare som går och röstar. Låt inte dessa krafter vinna.

Valdag 12/1 2020

Valdag

Valdag är bestämd av Fullmäktige till den 12/1.
Detta röstades igenom av SD, M, L och KD
Det fanns också ett förslag om att förlägga valdagen till den 9/2.
Detta förslaget stöddes av S, V, MP och C men röstades ner.
Allt i linje med andra åtgärder från SD och de borgerliga partierna i Valnämnden för att försöka hålla ner antalet röstande på så låg nivå som möjligt.

Tillbaka till toppen av sidan

Vem får rösta?

  • Du har rösträtt till valet om Öresundskraft den 12/1 om du är:
  • 18 år senast på valdagen.
  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen.
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen.

Tillbaka till toppen av sidan

Förtidsröstning

Förtidsrösta kan man enbart göra i Helsingborg kommun.
Förtidsröstningen startar normalt 18 dagar innan valdagen.
SD och de borgerliga partierna i Valnämnden har beslutar att inskränka möjligheterna till endast 10 dagar, 2/1 – 11/1.
För mer information se Vallokaler, förtidsröstning, och öppettider
Allt i linje med andra åtgärder från SD och de borgerliga partierna i Valnämnden för att försöka hålla ner antalet röstande på så låg nivå som möjligt.

Tillbaka till toppen av sidan

Budröstning

Vem kan budrösta?
Du kan rösta med bud av följande anledningar: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.
Vad behöver jag för att budrösta?
För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.
Vem kan vara bud?
Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.
Följande personer kan vara bud:
Din make, maka eller sambo.
Din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
Lantbrevbärare.
Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
Vem kan vara vittne?
Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.
Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.
Beställa material för budröstning
När det är val kan materialet beställas direkt från Helsingborgs kommuns kontaktcenter vid personligt besök, via telefon 042-10 50 00, skicka ett meddelande om att du vill få material hemsänt. För kontakt se här.
Material för budröstning ska också finnas i alla vallokaler.
Så här budröstar du.
1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.
2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det. Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst. Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst. Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Tillbaka till toppen av sidan

Vallokaler, förtidsröstning, och öppettider

Vi har ännu inte full information om under vilka tider vallokaler för förtidsröstning kommer att hållas öppna. Vi uppdaterar uppgifterna så snart vi får mer information. Det vi vet är att SD och de borgerliga partierna i Valnämnden har beslutat att minska antalet vallokaler med nästan hälften och att det i stor utsträckning drabbar våra mindre orter och flera stora bostadsområden i kommunen som helt blir utan vallokal i närområdet.
Allt i linje med andra åtgärder från SD och de borgerliga partierna i Valnämnden för att försöka hålla ner antalet röstande på så låg nivå som möjligt.

Här kommer en lista över vilka vallokaler som kommer att vara möjliga att rösta i under perioden 2/1 – 11/1
– Drottninghögs bibliotek
– Elinebergs bibliotek
– Kontaktcenter
– Laröd bibliotek
– Helsingborgs Lasarett
– Påarps bibliotek
– Ringstorps bibliotek
– Rosengårdens bibliotek
– Rydebäcks bibliotek
– Råå bibliotek
– Stadsbiblioteket
– Väla
– Ödåkra bibliotek
För specificerade öppettider se Öppettider vallokaler förtidsröstning

Tillbaka till toppen av sidan

Vallokaler, valdagen, och öppettider

Här finner du en förteckning över vilka vallokaler som kommer att hålla öppet under valdagen den 12/1.
På omröstningsdagen är lokalerna öppna kl 8-20.
Som en del av er kanske ser så saknar vissa orter och områden, t.ex. Vallåkra, Allerum, Närlunda, helt vallokaler utan de röstande måste ta sig till andra platser. Allt i linje med andra åtgärder från SD och de borgerliga partierna i Valnämnden för att försöka hålla ner antalet röstande på så låg nivå som möjligt.

Omröstningsdistrikt Byggnad namn
Allerum-Kattarp-Välinge Kattarps skola
Bårslöv Bårslövs skola
Dalhem-Brohult Dalhemsskolan
Drottninghög Drottninghögskolan
Pålsjöbaden-St Jörgen Dunkers Kulturhus
Elineberg-Ramlösa Elinebergsskolan
Gantofta-Vallåkra Gantofta skola
Gustavslund Gustavslundsskolan
Laröd-Hittarp Holstagårdsskolan
Ramlösa HSB kvarterslokal
Husensjö-Sofieberg Husensjöskolan
Lussebäcken-Högasten Högastensskolan
Centrum Kontaktcenter
Fredriksdal-Lundsbäck Kubikskolan
Maria-Pålsjö Maria Parkskolan
Mariastaden Maria Parkskolan
Mörarp Mörarps skola
Rosengården Nanny Palmkvistskolan
Eneborg-Olympia Olympiaskolan
Slottshöjden Olympiaskolan
Påarp Påarps skola
Berga- Ringstorp Ringstorpsskolan
Rydebäck mellersta Rydebäcksskolan
Rydebäck norra Rydebäcksskolan
Rydebäck södra Rydebäcksskolan
Råå Råå Södra skola
Stadsparken-Söder Stadsbiblioteket
Ödåkra-Björka Svensgårdsskolan
Furutorp- Högaborg Söderskolan
Planteringen Träffpunkt Rosenknoppen
Wilson Park Tycho Braheskolan
Stattena Tågaborgsskolan
Tågaborg 1 Tågaborgsskolan
Tågaborg 2 Tågaborgsskolan
Viskängen-Närlunda Wieselgrensskolan
Adolfsberg-Västergård Vittra Adolfsberg
Raus-Ättekulla Ättekullaskolan

Tillbaka till toppen av sidan

Om man är bortrest

Om du är bortrest under tiden 2/1 – 12/1 har du tyvärr ingen möjlighet att rösta. Man får inte budrösta bara för att man är på resa. Och eftersom SD och de borgerliga partierna i Valnämnden har beslutar att inskränka möjligheterna till endast 10 dagar i stället för normala 18 dagar stoppar de dig effektivt från att kunna rösta.
Allt i linje med andra åtgärder från SD och de borgerliga partierna i Valnämnden för att försöka hålla ner antalet röstande på så låg nivå som möjligt.

Tillbaka till toppen av sidan

Om man har svårt att ta sig till vallokal

Det kommer att finns möjligheter att få rösta på äldreboende, sjukhus, fängelse m.m. genom ambulerande röstmottagare.
Det finns också möjlighet till besök av ambulerande röstmottagare i hemmet.
För mer information se Ambulerande röstmottagare

Tillbaka till toppen av sidan

Röstkort och valsedlar

Röstkorten kommer att skickas ut med början den 20/12 för utdelning absolut senast den 27/12.
Valsedlar kommer att finnas tillgängliga i vallokalerna.
Vidare kommer vi, Stoppa försäljningen av Öresundskraft, att försöka skicka ut valsedlar till alla hushåll, ca 70.000 st, strax innan valet tillsammans med vår valinformation.
Allt beroende på om vi lyckas få ihop så mycket pengar som krävs för ett så stort utskick. Vi är beroende av ditt bidrag.
Vill du bidra kan du göra det så här:
Swish till 0709-300363 eller genom
banköverföring till kontonummer 9150 659 7167.

Tillbaka till toppen av sidan

Tappat bort eller kan inte hitta sitt röstkort.

Har du på ett eller annat sätt blivit av med ditt röstkort?
Ingen panik. Du kan i alla fall gå till din vallokal och rösta. Glöm bara inte bort att ta med dig din legitimation.

Tillbaka till toppen av sidan

Hur går ett lokalval till?

Det som skiljer detta lokala val i förhållande till ett nationellt val är ett antal saker.
– Du kan inte förtidsrösta lika lång tid innan valdagen som vanligtvis.
– Du kan inte ”poströsta”. D.v.s. rösta någon annanstans än i Helsingborgs kommun
– Du kan inte rösta när du är utomlands.
– I övrigt fungerar det som alla andra vanliga val.

Tillbaka till toppen av sidan

Om man är sjuk. Hur röstar man då?

Om man är sjuk och inte kan ta sig till vallokal finns möjligheten till budröstning. Se Budröstning
Det finns också möjlighet till besök av ambulerande röstmottagare.
Se Ambulerande röstmottagare

Tillbaka till toppen av sidan

Ambulerande röstmottagare

Det kommer att ordnas med ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig om du inte kan ta dig till vallokal och inte heller har någon som kan budsrösta åt dig.
För att få denna servicen ringer du till Helsingborgs kommuns kontaktcenter, tel 042 – 10 50 00, och begär hjälp med röstning av ambulerande valmottagare. Du kan också skicka meddelande om detsamma på kommunens hemsida.

Tillbaka till toppen av sidan

Röstning på äldreboenden och andra institutioner.

Det kommer att anordnas möjligheter att rösta på äldreboende, sjukhus, fängelse m.m. genom ambulerande röstmottagare.
För mer information se Ambulerande röstmottagare

Tillbaka till toppen av sidan

Får jag rösta om jag är kund hos Öresundskraft men bor i en annan kommun än Helsingborg?

Det enkla svaret på den frågan är NEJ.
Endast personer som är folkbokförda i Helsingborg har rösträtt.
Invånare i en kommun kan väcka frågan om folkomröstning, det kallas då folkinitiativ. Leder initiativet till en folkomröstning är det endast folkbokförda i kommunen som har rösträtt enligt kommunallagen.

Tillbaka till toppen av sidan

%d bloggare gillar detta: